Privacy Policy & Algemene voorwaarden SponsorVisie

Obligatieplan.nl is een product van SponsorVisie B.V. Voor meer informatie over de Algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden zoals die gehanteerd worden bij SponsorVisie B.V.

PRIVACYBELEID SPONSORVISIE B.V. TEN AANZIEN VAN HET PRODUCT EN DE WEBSITE WWW.OBLIGATIEPLAN.NL

Dit beleid is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

SponsorVisie B.V., gevestigd aan Mr. G. Groen van Prinstererlaan 90A
1181 TR Amstelveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sponsorvisie.nl
Mr. G. Groen van Prinstererlaan 90A
1181 TR Amstelveen
020-3080647

Rick van Breugel is de Functionaris Gegevensbescherming van SponsorVisie B.V. Hij is te bereiken via privacy@sponsorvisie.nl

Algemeen
SponsorVisie B.V. is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. SponsorVisie B.V. ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat SponsorVisie B.V. u weten welke gegevens wij verzamelen als u de website van SponsorVisie B.V. gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Op deze wijze begrijpt u hoe wij werken.

Website SponsorVisie B.V.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SponsorVisie B.V. en de specifieke website www.obligatieplan.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat SponsorVisie B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SponsorVisie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam (alleen als u dit zelf opgeeft voor extra informatie of bij een donatie die u doet, u kiest zelf of de naam wel/niet getoond wordt op de donatiepagina)
- Telefoonnummer (alleen als u dit zelf opgeeft voor extra informatie)
- E-mailadres (alleen als u dit zelf opgeeft voor extra informatie of bij een donatie om u op de hoogte te houden van de desbetreffende campagne)
- Internetbrowser en apparaat type (wordt gebruikt voor analyse)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sponsorvisie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SponsorVisie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (u kunt zich aanmelden als een ambassadeur van een crowdfundcampagne)
- SponsorVisie B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Hier kan ook de locatie voor gebruikt worden op www.sponsorportaal.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SponsorVisie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die u zelf heeft opgegeven (Voor- en achternaam / Telefoonnummer / E-mailadres) is zolang SponsorVisie ze nodig acht voor eventuele (commerciële) communicatie of totdat u aangeeft dat ze verwijderd moeten worden. De persoonsgegevens op basis van internetbrowser en apparaat type worden bewaard gedurende de sessie.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar SponsorVisie B.V. verzendt, is het mogelijk dat SponsorVisie B.V. die berichten bewaart. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SponsorVisie B.V. of die van een derde partij. SponsorVisie B.V. zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover SponsorVisie B.V. beschikt.

Delen van persoonsgegevens met derden
SponsorVisie B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De club of organisatie aan wie u een toezegging doet krijgt alleen inzicht in de naam, het emailadres en de hoogte van de toezegging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SponsorVisie B.V gebruikt cookies om content, advertentie (en mailing) te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Je kan je toestemming beheren op de Cookiepagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SponsorVisie B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@sponsorvisie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SponsorVisie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SponsorVisie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@sponsorvisie.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Sponsorvisie B.V. controleert regelmatig of SponsorVisie B.V. aan dit privacybeleid voldoet. Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met SponsorVisie B.V..

Contactgegevens
SponsorVisie B.V.
Mr. G. Groen van Prinstererlaan 90A
1181 TR Amstelveen
Email adres:info@sponsorvisie.nl